Fristående kurser på avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Slaviska språk
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Fristående kurser på avancerad nivå

Fristående kurser på avancerad nivå

Betygskriterier för slaviska avdelningen på avancerad nivå (191 Kb)

Dagböcker / Forum

 

Kurser i slaviska språk
hösten 2020

Kurser i slaviska språk
våren 2021


polska
 

polska
 

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLKTT8 HT2020 (256 Kb)

Schema

SLPLTP Att läsa och tolka polsk poesi, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPLTP (116 Kb)

Schema

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLPSS8 (25 Kb)

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPSS8 (25 Kb)

 

 

 

ryska ryska
 

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLRPR7 (24 Kb)

Schema

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

 

SLRSU7 Ryska språkets utveckling, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLRSU7 HT2020 (32 Kb)

Schema

SLRPO7 Rysk poesi, närläsning, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLRSS8 (31 Kb)

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

 

 

tjeckiska
 

tjeckiska
 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SL7TSS (29 Kb)

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

 

 

slaviska språk
 
slaviska språk
 

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLKTT8 HT2020 (256 Kb)

Schema

SLFRAK Fraseologi och konstruktionsgrammatik, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLFRAK VT2021 (33 Kb)

Schema

 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Från och med höstterminen 2020 behöver du inte längre vara antagen till något av ovanstående program för att kunna ta ut en magister- respektive masterexamen. Du kan alltså studera upp till masternivå utanför programmen, genom att läsa våra magister- och masterkurser inom respektive språk.

Kontakt - Avancerad nivå