Programmets webbsida

Inriktningar

Inriktning mot polsk litteratur, 120 hp

Inriktning mot ryskspråkig litteratur, 120 hp

Inriktning mot tjeckisk litteratur, 120 hp

Studiegångarna under respektive inriktning.