Avancerad nivå

Slaviska språk på avancerad nivå

Högre seminarium

De högre seminarierna är aktiviteter gemensamma för studenter på högre nivå, doktorander och forskare.

Program för Polska högre seminariet (PHS) och Högre seminarium för Ryska och Tjeckiska hittar du via Kalender.

Fristående kurser på avancerad nivå

Betygskriterier, samtliga kurser AN, Slaviska avdelningen (165 Kb)

 

Examinatorer för samtliga kurser vid Slaviska avdelningen (852 Kb)

 

Kurser i slaviska språk
hösten 2022

Kurser i slaviska språk
våren 2023


polska HT 2022
 

polska VT 2023
 

SLPSS9 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista

SLPSS9 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Sen anmälan • Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLKTT9 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLPOM9 Den polska modernismen, 7,5 hp

Sen anmälan • Kursplan • Litteraturlista • Schema

   
ryska HT 2022 ryska VT 2023
 
SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlista • Schema
SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Sen anmälan • Kursplan • Litteraturlist • Schema

SLRSF8 Modern rysk grammatik: svåra fall i teori och praktik, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLRFMB Introduktion till litteraturteori: den ryska formalismen och Michail Bachtin, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlista • Schema

 

SLRSU7 Ryska språkets utveckling, 7,5 hp

Sen anmälan • Kursplan • Litteraturlista • Schema

   
tjeckiska HT 2022
 

tjeckiska VT 2023
 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Sen anmälan • Kursplan • Litteraturlista • Schema

   
slaviska språk HT 2022
 
slaviska språk VT 2023
 

SLKTT9 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLPOM9 Den polska modernismen, 7,5 hp

Sen anmälan • Kursplan • Litteraturlist • Schema

SLUASS Ukrainska som ett andra slaviskt språk, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLRFMB Introduktion till litteraturteori: den ryska formalismen och Michail Bachtin, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlist • Schema

ukrainska HT 2022

 

SLUASS Ukrainska som ett andra slaviskt språk, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

 

 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Från och med höstterminen 2020 behöver du inte längre vara antagen till något av ovanstående program för att kunna ta ut en magister- respektive masterexamen. Du kan alltså studera upp till masternivå utanför programmen, genom att läsa våra magister- och masterkurser inom respektive språk.

Kontakt - Avancerad nivå