Avancerad nivå

Slaviska språk på avancerad nivå

Högre seminarium

De högre seminarierna är aktiviteter gemensamma för studenter på högre nivå, doktorander och forskare.

Program för Polska högre seminariet (PHS) och Högre seminarium för Ryska och Tjeckiska hittar du via Kalender.

Fristående kurser på avancerad nivå

Betygskriterier, samtliga kurser AN, Slaviska avdelningen (162 Kb)

 

Examinatorer för samtliga kurser vid Slaviska avdelningen (141 Kb)

 

Kurser i slaviska språk
våren 2022

Kurser i slaviska språk
hösten 2022


polska VT 2022
 

polska HT 2022
 

SLPSS9 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLPSS9 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Anmälan • Kursplan • Litteraturlista

SLPLPP Att läsa och tolka polsk poesi, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLKTT9 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och västi, 7,5 hp

Anmälan • Kursplan • Litteraturlista

   
ryska VT 2022 ryska HT 2022
 

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLRSF8 Modern rysk grammatik: svåra fall i teori och praktik, 7,5 hp

Anmälan • Kursplan • Litteraturlista

SLRPO7 Rysk poesi, närläsning, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Anmälan • Kursplan • Litteraturlista

SLRYMM Det ryska mediespråket, 7,5 hp

Kursplan • Schema
Litteraturlista

 

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

 
tjeckiska VT 2022
 

tjeckiska HT 2022
 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp

Anmälan • Kursplan • Litteraturlista

SLTKLO Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap II - tjeckiska, 7,5 hp

Kursplan • Litteraturlista • Schema

 
slaviska språk VT 2022
 
slaviska språk HT 2022
 
 

SLKTT9 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och västi, 7,5 hp

Anmälan • Kursplan • Litteraturlista

 

SLUASS Ukrainska som ett andra slaviskt språk, 7,5 hp

Anmälan • Kursplan • Litteraturlista

ukrainska VT 2022

ukrainska HT 2022

 

SLUASS Ukrainska som ett andra slaviskt språk, 7,5 hp

Anmälan • Kursplan • Litteraturlista

 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Från och med höstterminen 2020 behöver du inte längre vara antagen till något av ovanstående program för att kunna ta ut en magister- respektive masterexamen. Du kan alltså studera upp till masternivå utanför programmen, genom att läsa våra magister- och masterkurser inom respektive språk.

Masterprogram

Kontakt - Avancerad nivå