Avancerad nivå

Slaviska språk på avancerad nivå

Högre seminarium

De högre seminarierna är aktiviteter gemensamma för studenter på högre nivå, doktorander och forskare.

Program för Polska högre seminariet (PHS) och Högre seminarium för Ryska och Tjeckiska hittar du via Evenemang eller via Kalender.

Fristående kurser på avancerad nivå

Betygskriterier på avancerad nivå HT2021 (160 Kb)

Dagböcker / Forum

Examinatorer för kurser på Slaviska avdelningen HT2021 (118 Kb)

 

Kurser i slaviska språk
hösten 2021

Kurser i slaviska språk
våren 2022


polska HT 2021
 

polska VT 2022
 

SLPOM9 Den polska modernismen, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLPOM9

Schema

SLPSS9 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPSS9 (31 Kb)

 

SLPSS9 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLPSS8 (25 Kb)

SLPLPP Att läsa och tolka polsk poesi, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

Schema

SLPSSL Polska som ett andra slaviskt språk, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLPSSL

Schema

 
ryska HT 2021 ryska VT 2022
 

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLRPR7

Schema

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

Schema

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLMSS8

Schema

SLRPO7 Rysk poesi, närläsning, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

Schema

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLRSS8 (31 Kb)

SLRYMM Det ryska mediespråket, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

Schema

 

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

tjeckiska HT 2021
 

tjeckiska VT 2022
 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SL7TSS

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

Schema

  SLTKLO Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap II - tjeckiska, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista

Schema

slaviska språk HT 2021
 
slaviska språk VT 2022
 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLMSS8

Schema

 

SLPOM9 Den polska modernismen, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLPOM9

Schema

 

 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Från och med höstterminen 2020 behöver du inte längre vara antagen till något av ovanstående program för att kunna ta ut en magister- respektive masterexamen. Du kan alltså studera upp till masternivå utanför programmen, genom att läsa våra magister- och masterkurser inom respektive språk.

Masterprogram

Kontakt - Avancerad nivå