Avancerad nivå

Slaviska språk på avancerad nivå

Högre seminarium

De högre seminarierna är aktiviteter gemensamma för studenter på högre nivå, doktorander och forskare.

Program för Polska högre seminariet (PHS) och Högre seminarium för Ryska och Tjeckiska hittar du via Kalender.

Fristående kurser på avancerad nivå

Betygskriterier, samtliga kurser AN, Slaviska avdelningen (165 Kb)

 

Examinatorer för samtliga kurser vid Slaviska avdelningen (852 Kb)

 

Kurser i slaviska språk
våren 2023

Kurser i slaviska språk
hösten 2023


polska VT 2023
 

polska HT 2023
 

SLPSS9 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLPSS9 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Sen anmälan • Kursplan • Schema

SLPOM9 Den polska modernismen, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLPLPP Att läsa och tolka polsk poesi, 7,5 hp
Sen amälan • Kursplan • Schema

   
ryska VT 2023 ryska HT 2023
 

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Sen anmälan • Kursplan • Schema

SLRFMB Introduktion till litteraturteori: den ryska formalismen och Michail Bachtin, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlista • Schema

SLMSK7 Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Sen anmälan • Kursplan • Schema

SLRSU7 Ryska språkets utveckling, 7,5 hp
Kursplan • Schema

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp
Sen anmälan • Kursplan  • Schema

   
tjeckiska VT 2023
 

tjeckiska HT 2023
 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlista • Schema

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Sen anmälan • Kursplan  • Schema

   
slaviska språk VT 2023
 
slaviska språk HT 2023
 

SLPOM9 Den polska modernismen, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlista • Schema

 

SLRFMB Introduktion till litteraturteori: den ryska formalismen och Michail Bachtin, 7,5 hp
Kursplan • Litteraturlista • Schema

 

 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Från och med höstterminen 2020 behöver du inte längre vara antagen till något av ovanstående program för att kunna ta ut en magister- respektive masterexamen. Du kan alltså studera upp till masternivå utanför programmen, genom att läsa våra magister- och masterkurser inom respektive språk.

Kontakt - Avancerad nivå