Avancerad nivå

Slaviska språk på avancerad nivå

Högre seminarium

De högre seminarierna är aktiviteter gemensamma för studenter på högre nivå, doktorander och forskare.

Program för Polska högre seminariet (PHS) och Högre seminarium för Ryska och Tjeckiska hittar du via Evenemang.

Fristående kurser på avancerad nivå

Betygskriterier för slaviska avdelningen på avancerad nivå (191 Kb)

Dagböcker / Forum

 

Kurser i slaviska språk
våren 2020

Kurser i slaviska språk
hösten 2020


polska
 

polska
 

SLPLTP Att läsa och tolka polsk poesi, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLPLTP (116 Kb)

Schema

 

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLKTT8 HT2020 (256 Kb)

Schema

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLPSS8 (25 Kb)

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPSS8 HT2020 (182 Kb)

 

 

 

ryska ryska
 

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLRPR7 (24 Kb)

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLRPR7 HT2020 (31 Kb)

Schema

 

SLRPO7 Rysk poesi, närläsning, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLRPO7 (46 Kb)

Schema

SLRSU7 Ryska språkets utveckling, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLRSU7 HT2020 (32 Kb)

Schema

SLRYMM Det ryska mediespråket, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturalista SLRYMM (133 Kb)

Schema

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLRSS8 (31 Kb)

SLRSF8 Modern rysk grammatik: svåra fall i teori och praktik, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLRSF8 (100 Kb)

 

 

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLRSS8 (31 Kb)

 

 

 

 

tjeckiska
 

tjeckiska
 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SL7TSS (29 Kb)

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SL7TSS (29 Kb)

 

 

 

slaviska språk
 
slaviska språk
 

 

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLKTT8 HT2020 (256 Kb)

Schema

 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Från och med höstterminen 2020 behöver du inte längre vara antagen till något av ovanstående program för att kunna ta ut en magister- respektive masterexamen. Du kan alltså studera upp till masternivå utanför programmen, genom att läsa våra magister- och masterkurser inom respektive språk.

Masterprogram

Kontakt - Avancerad nivå