Avancerad nivå

Slaviska språk på avancerad nivå

Högre seminarium

De högre seminarierna är aktiviteter gemensamma för studenter på högre nivå, doktorander och forskare.

Program för Polska högre seminariet (PHS) och Högre seminarium för Ryska och Tjeckiska hittar du via Evenemang.

Fristående kurser på avancerad nivå

Betygskriterier för slaviska avdelningen på avancerad nivå (191 Kb)

Dagböcker / Forum

Kurser i slaviska språk
hösten 2019

Kurser i slaviska språk
våren 2020


polska
 

polska
 

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLKTT8 (77 Kb)

Schema

 

SLPLTP Att läsa och tolka polsk poesi, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPLTP (116 Kb)

Schema

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLPSS8 (25 Kb)

Schema

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPSS8 (25 Kb)

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista

Schema

 

 

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLSEMP (62 Kb)

Schema

 


 

 

ryska ryska
 

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLSEMP (62 Kb)

Schema

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLRPR7 (24 Kb)

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista

Schema

SLRPO7 Rysk poesi, närläsning, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLRPO7 (46 Kb)

Schema

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLRSS8 (31 Kb)

Schema

SLRYMM Det ryska mediespråket, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturalista SLRYMM (133 Kb)

Schema

SLTAPS Teori och akademisk presentation, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLTAPS (27 Kb)

Schema

SLRSF8 Modern rysk grammatik: svåra fall i teori och praktik, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLRSF8 (100 Kb)

 

 

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLRSS8 (31 Kb)

 

tjeckiska
 

tjeckiska
 

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLSEMP (62 Kb)

Schema

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SL7TSS (29 Kb)

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista

Schema

 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SL7TSS (29 Kb)

Schema

 

 


 

 

slaviska språk
 
slaviska språk
 

SLSEMP Semantik och pragmatik – slaviska språk, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLSEMP (62 Kb)

Schema

 

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista

Schema

 

SLKTT8 Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLKTT8 (77 Kb)

Schema

 

SLTAPS Teori och akademisk presentation, 7,5 hp
Kursplan

Litteraturlista SLTAPS (27 Kb)

Schema

 

 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Från och med höstterminen 2020 behöver du inte längre vara antagen till något av ovanstående program för att kunna ta ut en magister- respektive masterexamen. Du kan alltså studera upp till masternivå utanför programmen, genom att läsa våra magister- och masterkurser inom respektive språk.

Masterprogram

Kontakt - Avancerad nivå