Avancerad nivå

Slaviska språk på avancerad nivå

Högre seminarium

De högre seminarierna är aktiviteter gemensamma för studenter på högre nivå, doktorander och forskare.

Program för Polska högre seminariet (PHS) och Högre seminarium för Ryska och Tjeckiska hittar du via Evenemang.

Fristående kurser på avancerad nivå

Betygskriterier på avancerad nivå (195 Kb)

Dagböcker / Forum

Examinatorer för kurser på Slaviska avdelningen HT2021 (118 Kb)

 

Kurser i slaviska språk
våren 2021

Kurser i slaviska språk
hösten 2021


polska VT 2021
 

polska HT 2021
 

SLPLTP Att läsa och tolka polsk poesi, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLPLTP (116 Kb)

Schema

SLPOM9 Den polska modernismen, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPOM9

Schema

SLPSS8 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLPSS8 (25 Kb)

SLPSS9 Polsk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPSS9

 

 

SLPSSL Polska som ett andra slaviskt språk, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPSSL

Schema

ryska VT 2021 ryska HT 2021
 

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLRPR7

SLRPR7 Rysk prosa, närläsning, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLRPR7

Schema

SLRPO7 Rysk poesi, närläsning, 7,5 hp

Om kursen

Litteraturlista SLRPO7

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLMSS8

Schema

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLRSS8 (31 Kb)

SLRSS8 Rysk skönlitteratur och sakprosa, 7,5  hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLRSS8

 

 

tjeckiska VT 2021
 

tjeckiska HT 2021
 

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SL7TSS

Schema

SL7TSS Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa, 7,5 hp
Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SL7TSS

 

 

slaviska språk VT 2021
 
slaviska språk HT 2021
 

SLFRAK Fraseologi och konstruktionsgrammatik, 7,5 hp
Om kursen

Litteraturlista SLFRAK VT2021 (33 Kb)

Schema

SLMSS8 Modern slavisk språkvetenskap, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLMSS8

Schema

 

SLPOM9 Den polska modernismen, 7,5 hp

Om kursen & Ansökan

Litteraturlista SLPOM9

Schema

 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Masterprogram i språkvetenskap, 120 hp, med inriktning på polska, ryska eller tjeckiska

Från och med höstterminen 2020 behöver du inte längre vara antagen till något av ovanstående program för att kunna ta ut en magister- respektive masterexamen. Du kan alltså studera upp till masternivå utanför programmen, genom att läsa våra magister- och masterkurser inom respektive språk.

Masterprogram

Kontakt - Avancerad nivå