Öppna föreläsningar och Högre seminarier i polska HT 2018 (447 Kb)

STUDERA POLSKA I HÖST! INFORMATION OM STUDIER I POLSKA


Välkommen till slaviska avdelningen på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Vi är glada att du vill studera polska hos oss. Här följer en kort introduktion och under länken ovan hittar du mer praktisk information om hur studier hos oss kan se ut och om kursutbud på olika nivåer, kursplaner och möjligheterna till individuell studiegång för studenter med polska som modersmål.

Polska talas av ungefär femtio miljoner människor varav 38 miljoner bor inom landet gränser. Tillsammans med tjeckiska, slovakiska och sorbiska hör språket till den västslaviska gruppen. Kunskaper i polska är värdefulla inom en rad olika områden, inom näringslivet, för att arbeta inom EU eller på olika departement. Många av våra före detta studenter arbetar som översättare, journalister, tolkar, lärare och bibliotekarier.

Polen har en tusenårig kulturtradition och ett rikt och mångfacetterat kulturliv, i synnerhet inom film, musik, teater och litteratur. Landet har haft en komplicerad och dramatisk historia, inget land i Europa har haft gränser som flyttats så många gånger. Efter kommunismens sammanbrott blev Polen återigen en demokrati med en stadigt växande ekonomi. Kontakterna med omvärlden, inte minst Skandinavien, ökar markant. Polen är medlem i OECD, NATO och EU. Landet har också stor betydelse som Östersjöstat och hör därmed till Sveriges närmaste grannländer.

På Stockholms universitet kan du studera polska på grund- och avancerad nivå ända upp till forskarnivå. Hos oss får du lära dig det mesta om polska språket och får också träning i hur du ska använda det. Du utvecklar en förståelse för kulturen bakom språket och får en allmänkunskap om historia, litteratur, polskt samhälle, kulturhistoria m.m. Se: Polska HT17
Du kan också välja att läsa en fristående kurs, se: Polen
Obs! Viss obligatorisk undervisning ges på kvällstid på samtliga nivåer.

Gå till antagningen

Efter två terminers studier i polska kan du samtala med polacker i vardagliga situationer samt skriva och läsa polska med hjälp av ordbok. Undervisningen i polska är delvis internetbaserad med inlärningsprogrammet Wordalist, som utvecklats vid Slaviska institutionen.
Vår institution ger också möjlighet att studera polska i Polen, vid universiteten i Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Szczecin och Lublin.