polska polen

Corona-info: Större delen av undervisningen är webbaserad. Eventuella undantag framgår av schema för respektive kurs. Tentor planeras i enlighet med vad som framgår av kursplanerna; räkna med att salstentor kommer äga rum på campus!

=> Se lärplattformen Athena för ytterligare info om din kurs!