Välkommen till vår institution! Som du förstår kan din studiegång se lite annorlunda ut än för övriga studenter som inte har några förkunskaper i polska. Vi undervisar i ditt modersmål och språket studeras från grunden. Därför kan du tentera av vissa moment och studera snabbare. Polskan läses dock i ett kontrastivt perspektiv (polska-svenska), varför man inte kan klara tentamina utan en grundlig genomgång av vissa moment. Har du förkunskaper i polska och läser på heltid kan du troligtvis klara ca 45 högskolepoäng, eller näst intill, på en termin. 
För att du ska lyckas med detta vill vi ge dig vissa anvisningar angående dina studier

Observera att du måste tentera samtliga moment på alla kurser (Polska I, Polska II etc.). Du blir alltså inte befriad från några moment, men du får möjlighet att tentera dem (antingen vid terminsstart eller vid ordinarie tentamenstillfälle) och du behöver inte följa undervisningen. Du tenterar på samma villkor som de studenter som börjar läsa polska utan några som helst förkunskaper i språket.
Vi råder dig att noga kontrollera studiegången för alla moment i dagböckerna och i lektionsplanerna och att hålla en kontinuerlig kontakt med lärarna.

Polska I

Du kan välja att läsa Po I på hel- eller halvfart. På kursintroduktionen som äger rum vid terminsstart får du veta hur just din studiegång kan se ut. I början av terminen får du tentera av Muntlig språkfärdighet (3 hp) och Introduktion till polska språket (7 hp). Obligatorisk närvaro gäller dock på Fonetikkursen (teorilektionerna) och Realiakursen. Du ska även gå på sammanlagt 3 allmänna föreläsningar eller högre seminarier i polska men du väljer själv vilka. Information om högre seminarier och allmänna föreläsningar publiceras löpande i Kalendariet. För övriga kurser, rådgör med respektive lärare eller studierektor.

Vårt råd är: gå alltid på första lektionen för varje delmoment och kontakta läraren för att ta reda på vad som gäller för att tentera respektive moment.

Läser du på heltid kan du samtidigt läsa vissa kurser på Polska III (se nedan).

Polska II

Kursen Polska II ges inte under höstterminen och därför rekommenderar vi dig som vill läsa med snabbare studietakt att redan nu läsa vissa kurser på Polska III.

Polska III

Kursen i Polska III går varje termin men bara på halvfart. De obligatoriska momenten på kursen är Kulturhistoria, Muntlig språkfärdighet samt kursen i Självständigt arbete. Du kan inte bli befriad från att delta i dessa lektioner. Du ska även gå på sammanlagt 3 allmänna föreläsningar eller högre seminarier i polska men du väljer själv vilka. Information om högre seminarier och allmänna föreläsningar publiceras löpande i Kalendariet.

Om du vill studera med snabbare studietakt och är klar med kurserna i Polska I och Polska II kan du samtidigt läsa vissa kurser på Polska Kandidatkurs (Po 4) som erbjuds under denna termin. Du kompletterar alltså Polska III med några kurser på Polska Kandidatkurs och blir på så vis snabbare klar med din examen.
 
Kontakta studierektorn (las@slav.su.se) för mer information om din studiegång och med kursansvarig lärare för att få veta vad som ingår i kursen, vilka krav som ställs, vilken litteratur som är obligatorisk osv.

Polska, kandidatkurs (Po4)

Kandidatkursen i polska (Po4) går varje termin men bara på halvfart.

Lycka till med dina studier i polska!

Gå till antagningen