Välkommen till vår institution! Som du förstår kan din studiegång se lite annorlunda ut än för övriga studenter som inte har några förkunskaper i polska. Vi undervisar i ditt modersmål och språket studeras från grunden. Därför kan du tentera av vissa moment och på så sätt få en snabbare studiegång. Polskan läses dock i ett kontrastivt perspektiv (polska-svenska), varför man inte kan klara tentamina utan en grundlig genomgång av vissa moment. Har du förkunskaper i polska och läser på heltid kan du troligtvis klara ca 45 högskolepoäng, eller näst intill, på en termin. 
För att du ska lyckas med detta vill vi ge dig vissa anvisningar angående dina studier

Observera att du måste tentera samtliga moment på alla kurser (Polska I, Polska II etc.). Du blir alltså inte befriad från några moment, men du får möjlighet att tentera en del av dem (antingen vid terminsstart eller vid ordinarie tentamenstillfälle) utan att behöva följa undervisningen. Du tenterar på samma villkor som de studenter som börjar läsa polska utan några som helst förkunskaper i språket.
Vi råder dig att noga kontrollera studiegången för alla moment på respektive lärplattform och i lektionsplanerna och att hålla en kontinuerlig kontakt med lärarna.

Polska I

I början av terminen får du tentera av kursdelarna Muntlig språkfärdighet (3 hp) och Introduktion till polska språket (7 hp). Obligatorisk närvaro gäller på kursdelen Uttal och fonetik (teorilektionerna). Du ska även gå på sammanlagt 2 forskarföreläsningar inom ämnet (slaviska språk) men du väljer själv vilka. Information om högre seminarier och allmänna föreläsningar publiceras löpande i Kalendariet. Övriga kursdelar har ingen lärarledd undervisning utan du läser in dem på egen hand, med viss handledning.

Vårt råd är: gå alltid på första lektionen för varje delmoment och kontakta läraren för att ta reda på vad som gäller för att tentera respektive moment.

Läser du på heltid kan du samtidigt läsa Po 2B (se nedan).

Polska 2B

För dig som vill ha snabbare studietakt passar det att kombinera Polska 1, 30 hp med Polska 2B, 15 hp (kursen Polska 2A ges bara på vårterminer men det spelar ingen roll i vilken ordning du läser dem).

Polska III

Kursen i Polska III går varje termin men bara på halvfart. Du kan inte bli befriad från att delta i dessa lektioner. Du ska även gå på sammanlagt 2 forskarföreläsningar inom ämnet (slaviska språk) men du väljer själv vilka. Information om högre seminarier och allmänna föreläsningar publiceras löpande i Kalendariet.

Om du vill studera med snabbare studietakt och är klar med kurserna i Polska I och Polska II kan du samtidigt läsa vissa kurser på Polska Kandidatkurs (Po 4) som erbjuds höstterminen 2019. Du kompletterar alltså Polska III med några kurser på Polska Kandidatkurs och blir på så vis snabbare klar med din examen.

Kontakta studierektorn (las@slav.su.se) för mer information om din studiegång och kursansvarig lärare för att få veta villkoren för  respektive kursdel.

Polska, kandidatkurs (Po4)

Kandidatkursen i polska (Po4) går varje termin men bara på halvfart.

Lycka till med dina studier i polska!

Gå till antagningen