På lägre nivåer inom polska kan välja mellan halv- och heltidsstudier. Halvtidsstudierna är den ”normala” studietakten som är särskilt lämplig för dig som vill kombinera arbete med studier. Du läser tre delkurser om 15 hp under höstterminen (Po1A) och kan fortsätta med ytterligare tre delkurser om 15 hp på vårterminen (Po1B). Det tar alltså två terminer att läsa in Polska 1.
 
Heltidsstudier vänder sig i första hand till dem som är modersmålstalare i polska eller har stor studievana. Som heltidsstudent är du välkommen att följa undervisningen som ges för halvtidsstudenter (Po1A) men de övriga kursdelarna som ingår i heltidsstudierna (och som motsvarar Po1B) läser du under höstterminen in på egen hand, med viss handledning. Det är viktigt att du känner till detta. Om det inte passar dig rekommenderar vi att du istället väljer halvtidsstudier, dvs kursen SLPO1A, 15 hp.
 
Vill du ändå läsa polska på heltid lägger du i samråd med oss upp en studiegång som passar dig och dina önskemål. Tveka inte att kontakta oss i ifall du har ytterligare frågor: Lisa Mendoza Åsberg, las@slav.su.se).