Numera kan man inom polska och tjeckiska välja mellan halv- och heltidsstudier. Halvtidsstudierna är den ”normala” takten, som är särskilt lämplig för dig som vill kombinera arbete med studier. Du läser tre kursdelar om 15 hp under höstterminen (Po1A eller Tj1A) och kan fortsätta med ytterligare tre kursdelar om 15 hp på vårterminen (Po1B eller Tj1B). Det tar alltså två terminer att läsa in Tjeckiska 1 eller Polska 1.
 
Heltidsstudierna vänder sig i första hand till dem som är modersmålstalare i tjeckiska eller polska eller till dem som har stor studievana. Som heltidsstudent är du välkommen att följa undervisningen som ges för halvtidsstudenter (Po1A eller Tj1A) men de övriga kursdelarna som ingår i heltidsstudierna (Po1B eller Tj1B) läser du under höstterminen in på egen hand, eventuellt med viss handledning. Det är viktigt att du känner till detta. Om det inte passar dig rekommenderar vi att du istället väljer halvtidsstudier, dvs någon av kurserna SLPO1A eller SLTJ1A.
 
Vill du ändå läsa tjeckiska eller polska på heltid lägger du i samråd med oss upp en studiegång som passar dig och dina önskemål. Tveka inte att kontakta oss i samband ifall du har ytterligare frågor (tjeckiska: Åke Zimmerman, azi@slav.su.se eller ämnesansvarig Tora Hedin, tora.hedin@slav.su.se, polska: Lisa Mendoza Åsberg, las@slav.su.se).