INFORMATION OM STUDIER I POLSKA

Stockholms universitet erbjuder studier i polska på grund- och avancerad nivå, ända upp till forskarnivå. Du kan även välja att läsa fristående kurs om Polen eller polska språket. 

GRUNDNIVÅ

På grundnivå (GN) läser du Po I, Po II, Po III och Po Kandidatkurs. Po I vänder sig både till dig som saknar förkunskaper i polska och till dig som redan har avancerade kunskaper i polska språket – vi anpassar din studiegång efter dina behov.
Polska I och II ger en introduktion till polska språket och kunskaper om landets litteratur och historia. Om du redan har läst Polska 1A, 15 hp kan du under vårterminen fortsätta med Polska IB 15 hp. Har du sedan tidigare redan läst Polska 1A, 15 hp + Polska 1B, 15 hp (eller Polska 1, 30 hp) kan du läsa vidare med Polska 2A, 15 hp (halvfart) eller Polska 2, 30 hp (helfart). Undervisningen ges på kvällstid.
På Polska III läser du polsk kulturhistoria och får fördjupade kunskaper i språket. På Kandidatkursen skriver du ett examensarbete om polsk litteratur, kultur eller språk. Inriktningen på examensarbete väljer du själv och ämne väljer du i samråd med en handledare.

För vidare information om våra kurser på GN se: Polska på GN

FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

För att läsa en fristående kurs behöver du inte ha kunskaper i polska språket (med undantag för kursen Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv). Under höstterminen 2020 erbjuder vi följande fristående kurser: 

  • Olga Tokarczuks prosavärld (7,5 hp) – kursen ger en introduktion till Olga Tokarczuks författarskap och behandlar centrala element i hennes gränsöverskridande poetik;
  • Förintelsen i polsk litteratur (7,5 hp) – kursen behandlar skildringar av Förintelsen i polsk litteratur, skapade under och efter andra världskriget;
  • Polsk kultur- och idéhistoria (7,5 hp) – kursen ger fördjupad kunskap om en rad specifikt polska kulturfenomen, åskådliggjorda utifrån ett idéhistoriskt perspektiv;
  • Polen igår och idag (7,5 hp) – kursen ger grundläggande kunskap om Polens utveckling som stat och nation samt belyser de samhälleliga och kulturella processer som varit avgörande för formandet av det nationella medvetandet (nätbaserad undervisning via universitetets lärplattform);
  • Polsk litteraturhistoria (7,5 hp) – kursens tema är den polska litteraturen från begynnelsen till modern tid, presentera mot bakgrund av det historiska händelseförloppet
  • Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv (7,5 hp) – kursen syftar till att ge de grundläggande teoretiska kunskaperna som behövs för yrkesutövning som modersmålslärare (nätbaserad undervisning via universitetets lärplattform); 

För vidare information om våra fristående kurser se: Polska på GN

Om du har frågor om grundnivå och fristående kurser, kontakta lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

AVANCERAD NIVÅ

Efter att du erhållit kandidatexamen har du möjlighet att studera på avancerad nivå (AN) upp till magister- och masterexamen. Vi erbjuder ett flertal kurser på avancerad nivå. Dessa kurser kan läsas inom ramen för Humanistiska fakultetens masterprogram eller som fristående kurser i polska. Under höstterminen 2020 erbjuder vi följande kurser:

  • Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst (7,5 hp)
  • Polsk skönlitteratur och sakprosa (läskurs; 7,5 hp)

Observera att vårt kursutbud på avancerad nivå varierar från termin till termin!
För vidare information om våra kurser på avancerad nivå, se Polska på AN
Om du har frågor om avancerad nivå, kontakta lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

Gå till antagningen