INFORMATION OM STUDIER I POLSKA


Stockholms universitet erbjuder studier i polska på grund- och avancerad nivå, ända upp till forskarnivå. Du kan även välja att läsa fristående kurs om Polen eller polska språket. 

GRUNDNIVÅ

På grundnivå (GN) läser du Po I, Po II, Po III och Po Kandidatkurs. Po I vänder sig både till dig som saknar förkunskaper i polska och till dig som redan har avancerade kunskaper i polska språket – vi anpassar din studiegång efter dina behov.
Polska I och II ger en introduktion till polska språket och kunskaper om landets litteratur och historia. Under höstterminen kan du välja mellan att läsa Po I på halvfart (Polska 1A, 15 hp) eller heltid (Polska 1, 30 hp). Kursen på halvfart ges på kvällstid.
På Polska III läser du polsk kulturhistoria och får fördjupade kunskaper i språket. På Kandidatkursen skriver du ett examensarbete om polsk litteratur, kultur eller språk. Inriktningen på examensarbete väljer du själv och ämne väljer du i samråd med en handledare.

För vidare information om våra kurser på GN se: Polska på GN

FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

För att läsa en fristående kurs behöver du inte ha kunskaper i polska språket. Under höstterminen 2019 erbjuder vi följande fristående kurser: 

  • Polsk kultur- och idéhistoria (7,5 hp) – kursen förklarar de mest specifika dragen i Polens kultur och idévärld, både idag och historiskt;
  • Förintelsen i polsk litteratur (7,5 hp) – kursen behandlar skildringar av Förintelsen i polsk litteratur, skapade under och efter andra världskriget;
  • Polsk litteraturhistoria (7,5 hp) – kursen ger fördjupad kunskap om olika litterära epoker, riktningar och författarskap om det polska litteraturspråkets utveckling från medeltiden fram till modern tid.
  • Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv (7,5 hp) – kursen syftar till att ge de grundläggande teoretiska kunskaper som behövs för yrkesutövning som modersmålslärare.

För vidare information om våra fristående kurser se: Polen på GN

Om du har frågor om grundnivå och fristående kurser, kontakta lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

AVANCERAD NIVÅ

Efter att du erhållit kandidatexamen har du möjlighet att studera på avancerad nivå (AN) upp till magister- och masterexamen. Vi erbjuder ett flertal kurser på avancerad nivå. Dessa kurser kan läsas inom ramen för Humanistiska fakultetens masterprogram eller som fristående kurser i polska. Under höstterminen erbjuder vi följande kurser:

  • Kulturteori. Teoriöverföring mellan öst och väst (7,5 hp)
  • Polsk skönlitteratur och sakprosa (läskurs; 7,5 hp)

Observera att vårt kursutbud på avancerad nivå varierar från termin till termin!
För vidare information om våra kurser på avancerad nivå, se Polska på AN

Om du har frågor om AN, kontakta lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

Gå till antagningen