INFORMATION OM STUDIER I POLSKA


Stockholms universitet erbjuder studier i polska på grund- och avancerad nivå, ända upp till forskarnivå. Du kan även välja en eller några fristående kurser. 

GRUNDNIVÅ

På grundnivå (GN) läser du Po I, Po II, Po III och Po Kandidatkurs. Po I vänder sig både till dig som saknar förkunskaper i polska och till dig som redan har avancerade kunskaper i polska språket – vi anpassar din studiegång efter dina behov.

Polska I och II ger en introduktion till polska språket och kunskaper om landets litteratur och historia. Under höstterminen kan du välja mellan att läsa Po I på halvfart (15 hp) eller heltid (30 hp). Kursen på halvfart ges på kvällstid och sträcker sig över höst- och vårtermin.

På Polska III läser du polsk kulturhistoria och får fördjupade kunskaper i språket. På Kandidatkursen skriver du ett examensarbete om polsk litteratur, kultur eller språk. Inriktningen på examensarbete väljer du själv och ämne väljer du i samråd med en handledare.

För vidare information om våra kurser på GN se: Polska på GN

FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Under höstterminen erbjuder vi även följande fristående kurser: 

  • Polen igår och idag (7,5 hp) – kursen ger inblick i Polens historia, politiska geografi och i aktuell samhällsutveckling;
  • Polen kultur- och idéhistoria (7,5 hp) – kursen förklarar de mest specifika dragen i Polens kultur och idévärld, både idag och historiskt;

För vidare information om våra fristående kurser se: Polen på GN

Om du har frågor om GN och fristående kurser, kontakta lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

AVANCERAD NIVÅ

Efter att du erhållit kandidatexamen har du möjlighet att studera på avancerad nivå (AN) upp till magister- och masterexamen. Vi erbjuder ett flertal kurser på avancerad nivå. Dessa kurser kan läsas inom ramen för Humanistiska fakultetens masterprogram eller som fristående kurser i polska. Under höstterminen erbjuder vi följande kurser:

  • Kulturteori. Teoriöverföring mellan öst och väst (7,5 hp)
  • Polsk skönlitteratur och sakprosa (läskurs – delvis på distans; 7,5 hp)

Observera att vårt kursutbud på AN varierar från termin till termin!
För vidare information om våra kurser på AN se Polska på AN

Om du har frågor om AN, kontakta lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

Gå till antagningen