polska polen


Corona-info: Större delen av undervisningen är webbaserad* under H20 (beslut om undervisningsform för V21 publiceras på hemsidan senast 15 december). Eventuella undantag framgår av schema för respektive kurs. Tentor planeras i enlighet med vad som framgår av kursplanerna; räkna med att salstentor kommer äga rum på campus! (tentorna dyker upp i kursschemat så snart som den centrala tentamenstjänsten planerat in dem, vilket fördröjts pga corona)
* Zoom-länkar kommer läggas ut i kursdagböckerna eller Athena senast en timme innan respektive undervisningstillfälle. Tips om Zoom, mm.


=> Se lärplattformen Athena för ytterligare info om din kurs!