STUDERA POLSKA! INFORMATION OM STUDIER I POLSKA

Välkommen till slaviska avdelningen på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Vi är glada att du vill studera polska hos oss. Här följer en kort introduktion och under länken ovan hittar du mer praktisk information om hur studier hos oss kan se ut och om kursutbudet på olika nivåer, kursplaner och möjligheterna till individuell studiegång för studenter med polska som modersmål.

Polska talas av ungefär femtio miljoner människor, varav 38 miljoner bor inom landet gränser. Tillsammans med tjeckiska, slovakiska och sorbiska hör språket till den västslaviska gruppen. Kunskaper i polska kan vara en konkurrensfördel eller ett komplement till andra utbildningar som journalistik, statsvetenskap och ekonomi. Våra före detta studenter är efterfrågade inom en rad olika områden som massmedia, näringsliv, EU och på olika departement. Flera av våra före detta studenter arbetar som översättare, journalister, tolkar, lärare och bibliotekarier. För dig som är yrkesverksam kan en fristående kurs om Polen vara kompetenshöjande och om du har en lärarutbildning och vill komplettera din behörighet för att bli modersmålslärare kan du läsa 30 hp polska hos oss. 

Polen har en tusenårig kulturtradition och har haft en komplicerad och dramatisk historia; inget land i Europa har haft gränser som flyttats så många gånger. Efter kommunismens sammanbrott har Polen utvecklats till en demokrati med en snabb samhällsutveckling och stadigt växande ekonomi. Polen är ett populärt resmål och utmärker sig genom sin mångfacetterade kultur och litteratur, och film, musik, teater och poesi är av världsklass. Fem Nobelpris i litteratur har tilldelats landets författare. 

På Stockholms universitet kan du studera polska på grund- och avancerad nivå ända upp till forskarnivå. Hos oss får du lära dig det mesta om polska språket och får också träning i hur du ska använda det. Du utvecklar en förståelse för kulturen bakom språket och får en allmänkunskap om historia, litteratur, polskt samhälle, kulturhistoria m.m. Se: Polska kommande höst
Du kan också välja att läsa en fristående kurs, se: Polen
Obs! Viss obligatorisk undervisning ges på kvällstid på samtliga nivåer.

Gå till antagningen

Efter två terminers studier i polska kan du samtala med polacker i vardagliga situationer samt skriva och läsa polska med hjälp av ordbok. Undervisningen i polska är delvis internetbaserad med inlärningsprogrammet Wordalist, som utvecklats vid Slaviska institutionen.
Vår institution ger också möjlighet att studera polska i Polen, vid universiteten i Warszawa, Kraków, Katowice, Białystok, Poznań, Szczecin och Lublin.