Schema för samtliga kurser presenteras via schema.su.se (TimeEdit), där du själv kan söka fram ditt individuella schema med de kurser du läser (praktiskt om du t.ex. läser vid flera olika institutioner), men enklast är ändå att hitta schema för din kurs via kurssidan.

Söker du på kurstillfällena för Ry1 och Ry2 på deltid, kommer du bara att se en hänvisning till heltidsschemat. Vi har gjort så eftersom vi låter alla delkurser i schemat vara tillgängliga för samtliga studenter, även deltidsstudenterna. Den typiske deltidsstudenten väljer säkert kurser på kvällstid, men det finns alltså inget som hindrar att du läser på deltid/dagtid eller en mix av bägge; du väljer fritt vilka delkurser du vill gå första respektive andra terminen och du behöver inte anmäla till oss vilka du väljer; du väljer genom att gå till första lektionstillfället och skriva upp dig på närvarolistan!

I TimeEdit kan du filtrera på de delkurser du valt, så att du inte behöver se kurser i schemat som du inte går innevarande termin. Se vidare info nedan.

Läs mer om schemat och TimeEdit

För din planering kan det vara bra att veta följande: De delkurser som ges på kvällstid en termin kommer att ges på dagtid nästa termin (med reservation för ändringar vi kan bli tvungna att göra av resursskäl och andra schematekniska hänsyn; samkörning med andra kurser, lärartillgänglighet etc).

Ry3-Ry4 går enbart på deltid, men vissa terminer har vi resurser att ge lite mer än 15hp/termin och den som vill kan då läsa lite mer än halvfart. Som regel läggs undervisningen på kvällstid, men undantag kan förekomma.

OBS att "Forskarföreläsningar" ingår som obligatorium i kursplanen för SLRYS3 och SLRYS4.