ryska ryssland


Corona-info: Större delen av undervisningen är webbaserad* under H20 (beslut om undervisningsform för V21 publiceras på hemsidan senast 15 december). Eventuella undantag framgår av schema för respektive kurs. Tentor planeras i enlighet med vad som framgår av kursplanerna; räkna med att salstentor kommer äga rum på campus! (tentorna dyker upp i kursschemat så snart som den centrala tentamenstjänsten planerat in dem, vilket fördröjts pga corona)
* Zoom-länkar kommer läggas ut i kursdagböckerna eller Athena senast en timme innan respektive undervisningstillfälle. Tips om Zoom, mm.


* gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: som deltidsstudent väljer du fritt ur schemat vad du vill gå på. Du behöver inte meddela oss vilka delkurser du väljer; välj genom att gå till första tillfälle och skriv upp dig på närvarolistan!