ryska ryssland

OBS att det i vissa, äldre kursplaner kan finnas inaktuella uppgifter om kurslitteratur: Gå alltid efter anvisningarna i den separata litteraturlistan!

* gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: som deltidsstudent väljer du fritt ur schemat vad du vill gå på. Du behöver inte meddela oss vilka delkurser du väljer; välj genom att gå till första tillfälle och skriv upp dig på närvarolistan!