ryska ryssland

Corona-info: Större delen av undervisningen är webbaserad. Eventuella undantag framgår av schema för respektive kurs. Tentor planeras i enlighet med vad som framgår av kursplanerna; räkna med att salstentor kommer äga rum på campus! (tentorna dyker upp i kursschemat så snart som den centrala tentamenstjänsten planerat in dem, vilket fördröjts pga corona)

* inaktuella uppgifter om kurslitteratur i dessa kursplaner; se den separata litteraturlistan!