Med kunskaper i ryska får du insikter i en fascinerande kultur som både är främmande och samtidigt har beröringspunkter med vår egen kultur.

Ryssland är ett av våra närmaste grannländer, och utvecklingen där är av stor vikt för vårt eget land. Med kunskaper i ryska kan du bidra till förståelsen av det ryska samhället som idag är inne i en dynamisk och motsägelsefull utvecklingsfas. En utbildning i ekonomi, juridik eller journalistik blir attraktivare för en arbetsgivare om du även har studerat ryska. Våra före detta studenter arbetar inom näringslivet, utrikesdepartementet och andra departement. De verkar även som journalister, bibliotekarier och lärare.

Efter genomgången Ryska II kan du läsa rysk originallitteratur, skriva, förstå och själv göra dig förstådd på ryska. Du vet en hel del om Rysslands historia och samhälle och om rysk litteraturhistoria. På Ryska III får du ytterligare fördjupade kunskaper och färdigheter och dessutom goda insikter i rysk kulturhistoria. Du kan välja en av tre specialiseringskurser – litteraturanalys, språkhistoria eller om det ryska samhället och samhällsekonomin. På Kandidatkursen skriver du en vetenskaplig uppsats om ett ämne du själv väljer.

Undervisningen i ryska är delvis internetbaserad med inlärningsprogrammet ""Wordalist" som utvecklats vid Slaviska institutionen.

För att läsa Ryska I krävs studier i ryska från gymnasiet. Om du saknar förkunskaper finns "Ryska för nybörjare". Kurserna i ryska går att läsa på heltid eller deltid. Ytterligare info om deltid. OBS: Viss obligatorisk undervisning kan ges på kvällstid även för dag/heltidskurserna.