Kursen ger en bred bakgrund till dagens politiska och kulturella situation i Ukraina. Det var på ukrainskt territorium som den första östslaviska statsbildningen uppstod på 700-800-talen. Ukrainas geografiska läge på gränsen mellan Östeuropa och Västeuropa har lett till komplexa historiska skeenden, då landet dragits in i olika maktsfärer och under långa tider även har varit uppdelat mellan skilda grannländer. Det var först efter kommunismens fall som Ukraina blev en självständig stat. Geografiskt och befolkningsmässigt är Ukraina ett av Europas största länder med drygt 44 miljoner invånare.

Kursen belyser olika aspekter på historia, kultur, litteratur och språk. Den senaste politiska utvecklingen ägnas ett stort utrymme.

Kursen ger kunskaper om Ukrainas historia, kultur och politik och vänder sig till alla som vill skaffa sig en djupare förståelse av dagens Ukraina, för den som intresserar sig för utvecklingen i Ukraina, för journalister, lärare, ekonomer, statsvetare, bibliotekarier, kulturarbetare, forskare och studerande inom andra ämnesområden.

Tio föreläsningar på tisdagkvällar, kl 18-20, med start 9 september

Anmälan=>>> Begränsat antal platser; först till kvarn!

Kursplan  och litteraturlista
Schema H14

Kursansvarig: Mattias Ågren


 

Andra kurser öppna för sen anmälan=>>>