Detaljerad kursinfo hittar du vid kursstart i Athena. Kontakta kursansvarig - se schemat - om något är oklart.


OBS: Viktig info till dig som ska läsa/läser "KPSL" eller någon av våra 7.5hp-realiakurser

polen ryssland tjeckien

  • Kultur och politik i slaviska länder I & II, 30hp, ("KPSL")
    • Nästa kurstillfälle & Anmälan • Kursplan • Litteraturlista • Betygskriterier: SLKPS1 / SLKPS2
    Schema V23*
    Schema H23 [prel]*

* gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: Välj fritt ur schemat vad du vill gå på! Heltidsstudent väljer 4 delkurser och deltidsstudent väljer 2 delkurser första terminen och 2 följande termin. Du meddelar oss vilka delkurser du väljer genom att fylla i detta formulär .

Det fria Belarus flagga

polska polen

ryska ryssland

* inaktuella uppgifter om kurslitteratur i denna kursplan; se den separata litteraturlistan!

Tjeckien tjeckiska