OBS: Viktig info till dig som ska läsa/läser "KPSL" eller någon av våra 7.5hp-realiakurser

polen ryssland tjeckien

  • Kultur och politik i slaviska länder I & II, 30hp, ("KPSL")
    • Nästa kurstillfälle & Anmälan • Kursplan • Litteraturlista • Betygskriterier: SLKPS1 / SLKPS2
    Schema H21*
    Schema V22 (prel)*

* gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: Välj fritt ur schemat vad du vill gå på! Heltidsstudent väljer 4 delkurser och deltidsstudent väljer 2 delkurser första terminen och 2 följande termin. Du meddelar oss vilka delkurser du väljer genom att fylla i detta formulär .

Det fria Belorus flagga

polska polen

ryska ryssland

* inaktuella uppgifter om kurslitteratur i dessa kursplaner; se den separata litteraturlistan!

Tjeckien tjeckiska