Corona-info: Större delen av undervisningen är webbaserad* under H20 (beslut om undervisningsform för V21 publiceras på hemsidan senast 15 december). Eventuella undantag framgår av schema för respektive kurs. Samtliga salstentor kommer, till följd av de skärpta restriktionerna, göras om till hemtentor. Detaljer om tentans utformning och genomförande kommer i dagböckerna/forumet eller Athena.
* Från och med v.46 är ALL undervisning webbaserad. Zoom-länkar kommer läggas ut i dagböckerna/forumet eller Athena senast en timme innan respektive undervisningstillfälle. Tips om Zoom, mm.


polen ryssland tjeckien

* gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: Välj fritt ur schemat vad du vill gå på! Heltidsstudent väljer 4 delkurser och deltidsstudent väljer 2 delkurser första terminen och 2 följande termin. Du meddelar oss vilka delkurser du väljer genom att fylla i detta formulär .

Det fria Belorus flagga

polska polen

ryska ryssland

* inaktuella uppgifter om kurslitteratur i dessa kursplaner; se den separata litteraturlistan!

Tjeckien tjeckiska