polen ryssland tjeckien

* gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: Välj fritt ur schemat vad du vill gå på! Heltidsstudent väljer 4 delkurser och deltidsstudent väljer 2 delkurser första terminen och 2 följande termin. Du meddelar oss vilka delkurser du väljer genom att fylla i detta formulär .

Det fria Belorus flagga

polska polen

ryska ryssland

* inaktuella uppgifter om kurslitteratur i dessa kursplaner; se den separata litteraturlistan!

Tjeckien tjeckiska