Corona-info: Större delen av undervisningen är webbaserad* under H20 (beslut om undervisningsform för V21 publiceras på hemsidan senast 15 december). Eventuella undantag framgår av schema för respektive kurs. Tentor planeras i enlighet med vad som framgår av kursplanerna; räkna med att salstentor kommer äga rum på campus! (tentorna dyker upp i kursschemat så snart som den centrala tentamenstjänsten planerat in dem, vilket fördröjts pga corona)
* Zoom-länkar kommer läggas ut i kursdagböckerna eller Athena senast en timme innan respektive undervisningstillfälle. Tips om Zoom, mm.


polen ryssland tjeckien

* gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: Välj fritt ur schemat vad du vill gå på! Heltidsstudent väljer 4 delkurser och deltidsstudent väljer 2 delkurser första terminen och 2 följande termin. Du meddelar oss vilka delkurser du väljer genom att fylla i detta formulär .

Det fria Belorus flagga

polska polen

ryska ryssland

* inaktuella uppgifter om kurslitteratur i dessa kursplaner; se den separata litteraturlistan!

Tjeckien tjeckiska