Tjeckiens ekonomiska betydelse har ökat markant efter järnridåns fall och landet tillhör de mest framgångsrika i gamla Östeuropa. Behovet av kunskaper i tjeckiska har ökat ytterligare efter inträdet i EU. Dessutom har Tjeckien blivit ett populärt turistland med sina välbevarade historiska städer, slott, kurorter, kulturminnesmärken och vackra natur.

Det tjeckiska kulturlivet och kulturarvet är rikt. Tjeckien är en av de äldsta staterna i Europa, och landet har flera gånger i sin historia stått i spetsen för nya tankar och ny samhällsutveckling. Det tjeckiska språket blomstrade redan på medeltiden och den tjeckiska litteraturen är av mycket hög klass, men alltför lite översatt till svenska. Även inom andra områden är den tjeckiska kulturen av världsklass, t.ex. film, konst, arkitektur, dramatik.

Vid Stockholms universitet kan du studera tjeckiska från nybörjarnivå via masternivå till forskarnivå. Tjeckiska I och II ger en introduktion till tjeckiska språket samt kunskaper om landet och dess historia. Du klarar dessutom att prata tjeckiska i vardagssituationer och kan läsa böcker på originalspråket med hjälp av ordbok. På Tjeckiska III läser du tjeckisk kulturhistoria och får en gedigen kunskap i det tjeckiska språket och litteraturen. På kandidatkursen kan du specialisera dig på språkhistoria, litteratur eller kultur och du skriver en vetenskaplig uppsats om ett ämne du själv väljer. Undervisningen sker i mindre grupper, vilket ger större möjlighet till individuell handledning. Den är delvis internetbaserad, med inlärningsprogrammet "Wordalist" som utvecklats på vår institution.

Kunskaper i tjeckiska är värdefulla inom näringslivet, för arbete inom EU, för diplomater och journalister.

Obs! Viss obligatorisk undervisning ges på kvällstid på samtliga nivåer.