Allmän information finns på www.su.se's sidor om anmälan och antagning

Du hittar information om kursernas innehåll och länkar till utbildningskatalogen, SISU, där du kan läsa mer; kursplan, behörighetskrav, kurstillfällen, m.m., under rubriken "Alla utbildningar" här till vänster.

Om den kurs du är intresserad av har en "Ansökan"-knapp, så kan du använda den och fullfölja din anmälan via www.antagning.se. Sista ansökningsdag för dessa kurser är som regel 15 april inför höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

 
Skynda!
 
 

OBS att man inte längre kan göra en s.k. "sen anmälan" direkt efter sista ansökningsdag! Det är viktigt att du gör din anmälan i tid!

Efter andra urvalsomgången i ordinarie antagning…

… kan du göra en efteranmälan till kurser som vi fortfarande bedömer att vi har plats till via www.antagning.se 

Läs mer