Lova Meister
 

Att Lova började läsa tjeckiska var mest av en slump. Hon ville läsa språk men hade i början av terminen ingen studieplats och hoppade på kursen i tjeckiska bara för att det råkade finnas lediga platser. Hon stannade kvar, för läraren hon fick var kunnig och inspirerande och studierna var enligt Lova synnerligen intensiva och givande. Hon läste 80 poäng tjeckiska, (motsvarande 120 hp i nya systemet) och fick sedan stipendium att läsa vidare i Prag. Där blev hon sedan kvar i fem år efter examen och arbetade som tolk, översättare och lärare i svenska.

 

Idag driver hon bokförlaget Aspekt som ger ut samtida tjeckisk skönlitteratur, tillsammans med två kollegor. Alla tre översätter själva modern tjeckisk litteratur. Hon jobbar även som undertextare/korrekturläsare och lärare på Stockholms universitet. Tidigare har hon också frilansat som översättare för Europeiska kommissionen.

- Det mesta jag gör är alltså på något sätt relaterat till mina språkstudier och jag har haft en enorm nytta av dem. Jag har ju delvis format hela min yrkeskarriär efter dem och språk är grunden för hela min yrkeskompetens.

Lova tycker det är viktigt att tänka i ett längre perspektiv. Om man kombinerar språkstudier med någon yrkeskompetens kan man skapa en konkurrenskraftig profil. Översättning, tolkning och undervisning är discipliner som ligger nära till hands men språk i kombination med ekonomi, juridik eller andra fackämnen kan ge mycket värdefull spetskompetens. Tjeckiska är ett litet språk men det är inte heller många som behärskar det, vilket kan göra att man får erbjudanden och möjligheter på ett helt annat sätt än med större språk.