Mårten Ehnberg
 

Mårten Ehnberg använder dagligen sina ryskakunskaper på jobbet på Utrikesdepartementet. Han har hand om Rysslands relationer gentemot Sverige och EU. Det är ett omväxlande och spännande jobb som kan handla om allt möjligt från människorrätt till miljöfrågor till politiska relationer.

 

Mårten kombinerade sina studier i statsvetenskap med ryska och blev på så sätt speciell på arbetsmarknaden. Han började sin karriär med praktik på ambassaden i Kiev och stannade sedan kvar och jobbade på OSSE-kontoret i Ukraina.

Om ryska-studierna på SU säger han att det var roligt och tufft. "Det är bra lärare och högt tempo vilket gör att studierna ger mycket. Sedan är slaviska institutionen så trevlig också, man känner sig delaktig och välkommen på ett unikt sätt", tycker Mårten.

- Att läsa ryska är ett smart yrkesdrag, säger Mårten. Man blir attraktiv på många arbeten då det finns relativt få slavister i Sverige. Sverige är 10:e största investeraren i Ryssland, vilket är väldigt mycket om man tänker på vilket litet land Sverige är, så läser man t ex ekonomi och ryska finns verkligen möjligheter.

Mårtens råd till nuvarande och blivande studenter låter så här:
- Det är bra att tidigt tänka på vad man vill med sina ryskastudier för att på så sätt kunna anpassa sina studier mot sitt mål redan från början.