Magisterexamen

Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng. Den…

  • … ska huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå
  • … ska omfatta kurser om minst 30 högskolepoäng inom ett huvudområde
  • … ska inkludera ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet

Bedömningen om kurser från grundnivå eller kurser utanför huvudområdet kan medtagas i en examen på avancerad nivå görs av den institution där du skriver ditt självständiga examensarbete på avancerad nivå.

Högst en fjärdedel av kurserna får hämtas från grundnivån.

Observera att du inte kan inkludera en kurs som ingår i din tidigare examen på grundnivå i din examen på avancerad nivå.

För att du ska kunna få ut en magisterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen.

Du kan ta en magisterexamen i alla våra tre språk enligt följande:

Polska

Du ska ha avlagt en kandidatexamen med polska som huvudämne. Därefter ska du ha tagit 45 hp i kurser på avancerad nivå eller på grundnivå. Högst en fjärdedel av kurserna får dock vara hämtade från grundnivån (se ovan). Du ska ha fullgjort examensarbetet för magisterexamen på 15 hp.

Ryska

Du ska ha avlagt en kandidatexamen med ryska som huvudämne. Därefter ska du ha tagit 45 hp i kurser på avancerad nivå eller på grundnivå. Högst en fjärdedel av kurserna får dock vara hämtade från grundnivån (se ovan). Du ska ha fullgjort examensarbetet för magisterexamen på 15 hp.

Tjeckiska

Du ska ha avlagt en kandidatexamen med tjeckiska som huvudämne. Därefter ska du ha tagit 45 hp i kurser på avancerad nivå eller på grundnivå. Högst en fjärdedel av kurserna får dock vara hämtade från grundnivån (se ovan). Du ska ha fullgjort examensarbetet för magisterexamen på 15 hp.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng. Den…

  • … ska huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå
  • … ska omfatta kurser om minst 60 högskolepoäng inom ett huvudområde
  • … ska inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två självständiga examensarbeten om vardera 15 högskolepoäng inom huvudområdet

Bedömningen om kurser från grundnivå eller kurser utanför huvudområdet kan medtagas i en examen på avancerad nivå görs av den institution där du skriver ditt självständiga examensarbete på avancerad nivå.

Observera att du inte kan inkludera en kurs som ingår i din tidigare examen på grundnivå i din examen på avancerad nivå.

För att du ska kunna få ut en masterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen.

Du kan ta en masterexamen i alla våra tre språk enligt följande:

Polska

Du ska ha avlagt en kandidatexamen med polska som huvudämne. Därefter ska du ha tagit 90 poäng i kurser på avancerad nivå eller på grundnivå. Högst en fjärdedel av kurserna får dock vara hämtade från grundnivån (se ovan). Du ska ha fullgjort examensarbetet för masterexamen på 30 hp eller två  examensarbeten på avancerad nivå om vardera 15 hp.

Ryska

Du ska ha avlagt en kandidatexamen med ryska som huvudämne. Därefter ska du ha tagit 90 poäng i kurser på avancerad nivå eller på grundnivå. Högst en fjärdedel av kurserna får dock vara hämtade från grundnivån (se ovan). Du ska ha fullgjort examensarbetet för masterexamen på 30 hp eller två  examensarbeten på avancerad nivå om vardera 15 hp.

Tjeckiska

Du ska ha avlagt en kandidatexamen med tjeckiska som huvudämne. Därefter ska du ha tagit 90 poäng i kurser på avancerad nivå eller på grundnivå. Högst en fjärdedel av kurserna får dock vara hämtade från grundnivån (se ovan). Du ska ha fullgjort examensarbetet för masterexamen på 30 hp eller två  examensarbeten på avancerad nivå om vardera 15 hp.