Kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Grundvillkoren för huvudämnet i en kandidatexamen:

  • minst 90 högskolepoäng ska utgöras av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde
  • studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng
  • OBS: eftersom kandidatnivån i ryska/polska/tjeckiska ligger på fjärde terminen, innebär det i praktiken att du läser 120 hp (alt. 105) i huvudämnet och fyller på med andra kurser upp till 180 hp

Du kan ta en kandidatexamen i våra språk enligt följande:

Ryska
Du ska ha läst Ryska I, 30 hp, Ryska II, 30 hp och Ryska III, 30 hp. Därefter antingen Ryska, kandidatkurs, 30 hp, eller Examensarbete i ryska för kandidatexamen, 15 hp.

Polska
Du ska ha läst Polska I, 30 hp, Polska II, 30 hp och Polska III, 30 hp. Därefter antingen Polska, kandidatkurs, 30 hp, eller Examensarbete i polska för kandidatexamen, 15 hp.

Tjeckiska
Du ska ha läst Tjeckiska I, 30 hp, Tjeckiska II, 30 hp och Tjeckiska III, 30 hp. Därefter antingen Tjeckiska, kandidatkurs, 30 hp, eller Examensarbete i tjeckiska för kandidatexamen, 15 hp.

Våra kurser kan ingå i andra examina

Alla våra fristående kurser kan ingå i examina i kombination med andra ämnen som huvudämne. Du kan kombinera hur du vill och skapa en unik kompetens, vilket kan göra dig mycket mer attraktiv på arbetsmarknaden jämfört med den som gått ett färdigstöpt utbildningsprogram. Som inspiration kan du läsa vad några av våra exstudenter hittat på!

Allmän info om examina, ansökan om examen, blanketter etc…

på Studentcentrums sidor