Kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Grundvillkoren för huvudämnet i en kandidatexamen:

  • minst 90 högskolepoäng ska utgöras av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde
  • studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng
  • OBS: eftersom kandidatnivån i ryska/polska/tjeckiska ligger på fjärde terminen, innebär det i praktiken att du läser 120 hp* i huvudämnet och fyller på med andra kurser upp till 180 hp
    * alt 150 hp i ryska räknat från nybörjarkursen, 30 hp. 

Du kan ta en kandidatexamen i våra språk enligt följande:

Ryska
Du ska ha läst Ryska I, 30 hp, Ryska II, 30 hp och Ryska III, 30 hp och därefter Ryska, kandidatkurs, 30 hp. Det finns också möjlighet att räkna in Ryska för nybörjare, 30 hp, ifall du läst den. I så fall kommer huvudämnet omfatta 150 hp.

Polska
Du ska ha läst Polska I, 30 hp, Polska II, 30 hp och Polska III, 30 hp och därefter Polska, kandidatkurs, 30 hp.

Tjeckiska
Du ska ha läst Tjeckiska I, 30 hp, Tjeckiska II, 30 hp och Tjeckiska III, 30 hp och därefter Tjeckiska, kandidatkurs, 30 hp.

Våra kurser kan ingå i andra examina

Alla våra fristående kurser kan ingå i examina i kombination med andra ämnen som huvudämne. Du kan kombinera hur du vill och skapa en unik kompetens, vilket kan göra dig mycket mer attraktiv på arbetsmarknaden jämfört med den som gått ett färdigstöpt utbildningsprogram. Som inspiration kan du läsa vad några av våra exstudenter hittat på!

Allmän info om examina, ansökan om examen, blanketter etc…

på Studentcentrums sidor