Studentliv

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Slaviska språk
  4. Utbildning
  5. Studentliv
Slaviska föreningen

Slaviska Föreningen

"Slaviska föreningen" är studentföreningen vid Slaviska!

Slaviska kören

Slaviska kören grundades av Zjanna Lundman Zadorozjnaja och har under åren letts av henne

Friends - Slaviska institutionens vänner

Friends

"Friends" är en av Slaviskas viktigaste informationskanaler och kontaktnät för studenter och alumner. Anslut dig du med!

Tandem learning - Språkkompis!

Vill du lära en rysk- polsk-, tjeckisk- eller ukrainskspråkig student vid Stockholms universitet svenska och i utbyte träna din ryska/polska/tjeckiska/ukrainska? Då är "Språkinlärning i tandem" en bra möjlighet.

Kontakt

 

All viktig info samlad på ett ställe!
Wordalist