Om du av någon anledning inte kan fullfölja studierna innevarande termin, är det viktigt att du anmäler avbrott. Om man registrerar sig utan att ta poäng riskerar man att nekas förnyad registrering följande terminer.

Mejla till avbrott@slav.su.se och ange vilken kurs du vill sluta och ditt personnummer. Vi skickar en bekräftelse så snart vi behandlat din anmälan.

Oavsett om du måste sluta tidigt på terminen eller längre fram är vi tacksamma om du kan ge oss dina synpunkter.