Om du av någon anledning inte kan fullfölja studierna innevarande termin, är det viktigt att du anmäler avbrott. Om man registrerar sig utan att tentera riskerar man att nekas förnyad registrering följande terminer.

Under kursens första tre veckor kan du själv göra "tidigt avbrott" genom att logga in på Student-Ladok; anmäler du "tidigt avbrott" kommer du kunna söka kursen på nytt via antagning.se. Senare än tre veckor efter kursstart måste vi lägga in avbrott åt dig:

Mejla till avbrott@slav.su.se och ange vilken kurs du vill sluta och ditt personnummer. Vi skickar en bekräftelse så snart vi behandlat din anmälan.

Anmäler du avbrott senare än tre veckor efter kursstart kommer du inte kunna söka kursen på nytt via antagning.se och om du senare vill återuppta studierna kan det ske bara i mån av plats; kontakta oss och hör dig för!

Oavsett om du måste sluta tidigt på terminen eller längre fram är vi tacksamma om du kan ge oss dina synpunkter.