Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall göras senast åtta dagar före tentamensdagen. Anmälan till tentamen görs via student.ladok.se ; du behöver aktivera ditt universitetskonto först. Datum, tider och lokaler för dina tentor ser du i ditt kursschema samt i student.ladok.se​

Den som inte har anmält sig har inte rätt att tentera!!! (i mån av plats i skrivsalen och tillgång till provformulär kan oanmäld ändå tillåtas tentera men räkna inte med detta!).

Ändringar kan förekomma; aktuellt schema finns alltid via hemsidan! Observera att proven börjar prick det klockslag som anges och då stängs dörren till skrivsalen. Kom därför i god tid! Av hänsyn till övriga skrivande, släpps eftersläntrare in i intervaller om tio minuter. Den som kommer mer än 30 minuter efter provets början har inte rätt att tentera.

All skriftlig examination på Stockholms universitet sker anonymt. När du anmäler dig får du en anonymiseringskod unik för varje tenta du anmäler dig till; anteckna koden och ta med den till tentan. Du ska skriva koden på samtliga svarsblad du lämnar in.

Placeringslistor finns anslagna när du kommer till tentan och du ska sätta dig på den plats du anvisats.