AN = Avancerad nivå
enl = enligt
etc = et cetera
eö = enligt överenskommelse
fon = Fonetik
g1 = grupp 1
g2 = grupp 2, etc
Gram = Grammatik
Intro = Introduktion
jv = jämn vecka
KPSL = Kultur och politik i slaviska länder, 30hp
Kulturhist = Kulturhistoria
Litt = Litteratur
Littanalys = Litteraturanalys
Litthist = Litteraturhistoria
Lärostud = Lärostudion (Hus E, plan 2) =
mfl = med fler
Muntl språkf = Muntlig språkfärdighet
Ordb = Ordbildning
PIOI = Polen igår och idag, 7.5hp
Po1 = Polska I, 30hp
Po1A = Polska I A, 15hp
Po1B = Polska I B, 15hp
Po2A = Polska II A, 30hp
Po2B = Polska II B, 30hp
Po2 = Polska II, 30hp
Po3 = Polska III, 30hp
Po4 = Kandidatkurs i polska, 30hp
Praktik = Praktisk språkfärdighet
RIOI = Ryssland igår och idag, 7.5hp
Ry = Ryska
ry-sv = Ryska till svenska
Ry1 = Ryska I, 30hp
Ry2 = Ryska II, 30hp
Ry3 = Ryska III, 30hp
Ry4 = Kandidatkurs i ryska, 30hp
RyKI = Rysslands kultur- och idehistoria, 7.5hp
RyLI = Rysk litteraturhistoria, 7.5hp
RyNy, RyNyb = Ryska för nybörjare, 30hp
RyNA = Ryska för nybörjare A, 15hp
RyNB = Ryska för nybörjare B, 15hp
RyPP = Rysk poesi och prosa. Närläsning, 7.5hp
RySPE = Ryskt samhälle, politik och ekonomi, 7.5hp
sem = seminarier
Sj. arb. = Självständigt arbete
sj.facktext = Självständigt läst facktext
Sj.text = Självständigt läst
Självst = Självständigt
Skr = Skriftlig
Skr framst = Skriftlig framställning
Skriftl = Skriftlig
Sköntext = Skönlitterär text
Spr hist = Språkhistoria
Språkhist = Språkhistoria
SS = Språkstudion (Hus E, plan 2)
sv-ry = svenska till ryska
särsk = särskilt
Tj1A = Tjeckiska I A, 30hp
Tj1B = Tjeckiska I B, 30hp
Tj2A = Tjeckiska II A, 30hp
Tj2B = Tjeckiska II B, 30hp
Tj3 = Tjeckiska III, 30hp
Tj4 = Kandidatkurs i tjeckiska, 30hp
TNLGH = Tjeckien: nytt land, gammal historia, 7.5hp
Upps.sem = Uppsatsseminarier
Uttal = Uttalsövningar
uv = udda vecka
Övers = Översättning
Överstekn = Översättning
övn = övningar