I vår FAQ kan du se om din fråga redan besvarats. Du kan även själv ställa frågor av allmän karaktär om du tror svaret har allmänt intresse. Sök först på hemsidan; kanske din fråga besvaras på något annat ställe. Vill du ställa en fråga i FAQ måste du först registrera dig som medlem i vårt forum.