Vårterminen 2023

---- 

Observera att föreläsningarna startar prick det klockslag som anges. Kom i god tid! Av hänsyn till övriga åhörare och föreläsaren släpps eftersläntrare inte in i lokalen senare än fem minuter efter utsatt tid. Ändringar i schemat kan förekomma:

Fler föreläsningar annonseras löpande på den här sidan; se även under kalender och våra anslagstavlor, eller gå med i institutionens epostlista friends@slav.su.se.

* Obligatorier: se kursplanen för din kurs. OBS: Skriv ut den här sidan och ta med till föreläsningen (Om utskriften blir flersidig kan man pröva en annan webbläsare); be föreläsaren eller annan närvarande medarbetare vid institutionen om närvarosignatur. Efter fullgjord kvot (se kursplanen) lämna i vita brevlådan utanför expeditionen, E470. Glöm inte skriva namn, personnummer och kurs! Inget ansvar tas för ofullständiga närvarorapporter!