Till följd av den ökade smittspridningen i regionen lägger vi om alla tentor till hemtentor. Detaljer om tentans utformning och genomförande kommer i dagböckerna/forumet eller Athena.

I övrigt gäller alla vanliga regler och anvisningar för tentor vad gäller anmälan etc.