Under första undervisningsveckan bör du kolla via student.ladok.se att du blivit registrerad på den kurs går (du behöver aktivera ditt universitetskonto först). Om du inte blivit registrerad som du tänkt kan det bero på något av följande:

Nyantagna:

  • Du har inte registrerat dig enl anvisningarna på antagningsbeskedet; ÅTGÄRD: kontakta studievägledaren!
  • Du har antagits med villkor och måste visa kompletterande handlingar för behörighet; Kontakta studievägledaren!

"Gamlisar":

  • Du har inte tillräcklig behörighet från föregående kurs; minst 22,5hp inkl ev grammatikmoment från föregående kurs krävs. ÅTGÄRD: kontakta studievägledaren!
  • Du har varit omregistrerad på samma kurs flera gånger och inte tagit poäng senaste terminen/terminerna och inte anmält avbrott; ÅTGÄRD: kontakta studievägledaren!