Till följd av universitetets övergång till distansundervisning V20-H21 (pga Covid-19) och delvis distans V22, har vi beslutat att tillfälligt ta bort kravet om närvaro på "Allmänna föreläsningar", det som i många kursplaner uttrycks som "Närvaro […] på [en/två/tre] forskarföreläsningar är obligatorisk".

Den som slutför alla delkurser i sin kurs under perioden V20-V22 kommer att få sitt slutbetyg även om kurskravet om "allmänna föreläsningar" inte är uppfyllt. Detta gäller oavsett om studierna inletts 2020 eller tidigare.