Slaviskas alumn Frank Svensson arbetar idag på Utrikesdepartementet och har tidigare även haft möjligheten att arbeta med marknadsföring och media. Förutom ett stort språkintresse har Frank en längre studiebakgrund med utbildningar inom både teknik och ekonomi.

– Gedigna språkkunskaper, gärna med en teknolog eller en ekonombakgrund, efterfrågas på den internationella arbetsmarknaden. För att lättare sticka ut kan det dessutom finnas en poäng med att satsa på ett ”mindre” språk, som just tjeckiska. Det räcker inte i dagens stenhårda konkurrens att behärska några av världsspråken. Institutioner, internationella organ och multinationella företag efterfrågar en mix av medarbetare som kan verka i en mängd olika miljöer. 

– Franska, tyska eller spanska kollegor brukar inte reagera nämnvärt om du försöker föra en dialog med dem på ”deras” hemspråk vid ett internationellt möte. Vad beträffar den tjeckiske diplomaten bemöts man däremot i regel av en mycket positiv reaktion.

Frank avlade en kandidatexamen i tjeckiska 2013. Hans kandidatuppsats handlade om den nya tjeckiska filmvågen, där han granskade skillnader mellan manus och film. 

– De flesta känner nog till att de sovjetiska satellitstaterna präglades av hård censur. Något mer okänt är att det fanns det perioder i den tjeckoslovakiska filmhistorien då censuren med kreativa medel tydligt kunde kringgås och motarbetas. Jag lärde mig oerhört mycket av att se hur ord kunde ändras eller hur de fick en förändrad innebörd i ett senare audiovisuellt skede för att undgå censorerna. Paradoxalt är det därför mycket tack vare censuren som humorn och kritiken blev så utstuderad och vass. 

Hur trivdes du på Slaviska?
Det var en fantastisk tid! Med relativt små klasser kände jag en mer direkt och nära relation till läraren och institutionen som inte hade varit möjlig om jag hade valt att läsa ett annat språk. Små klasser möjliggjorde samtidigt för studenterna att vara väldigt flexibla med sina studier. Scheman kunde anpassas om behov uppstod och utbildningen kändes skräddarsydd efter just dina behov och önskemål.

Till sist, har du några tips till framtida studenter?
– Det gäller att fullfölja utbildningen och våga avsätta tid för sina studier! Grundläggande kunskaper kan innebära en värdefull dörröppnare i en ny relation, men ska du skapa dig en attraktiv profil krävs att du behärskar det nya språket fullt ut.