Tjugotvååriga Satu Holm från Björneborg flyttade till Sverige enkom för att studera ryska. Intresset för ryskan väcktes med hjälp av den norske schlagerstjärnan Aleksander Rybak, ursprungligen från Vitryssland.

Satu ägnade sig först åt självstudier och lärde sig det ryska alfabetet på egen hand. På hemorten fanns inga möjligheter att studera språket och för att bli antagen till studier i ryska på högskolenivå i Finland var hon tvungen att ha mycket goda förkunskaper. Några möjligheter att läsa på nybörjarnivå i Björneborg fanns heller inte. 

– Det var faktiskt mina föräldrar som uppmuntrade mig att läsa på universitetet. När det var så höga antagningskrav till universiteten i Finland så började jag undersöka vilka alternativ det fanns, så hittade jag nybörjarkursen i ryska på dåvarande Slaviska institutionen på Stockholms Universitet, sökte och kom in! Det var först efter att jag blivit antagen som jag insåg att jag då skulle vara tvungen att flytta till Stockholm, haha!

Till våren ska Satu skriva sin kandidatuppsats i ryska för att sedan kunna avlägga kandidatexamen. I framtiden skulle hon vilja arbeta som tolk eller översättare. Slaviska beskriver hon i varma ordalag.

– Atmosfären på avdelningen är så bra, lärarna är vänliga och hjälpsamma. Man känner sig alltid väldigt välkommen som student. 

Har du några råd till framtida studenter?
– Ja. Ge absolut inte upp bara för att en enstaka tenta kanske går dåligt! Viljan är central när det gäller studier i ryska. Kämpa!