Innan du går upp i muntlig sluttentamen på en kurs skall alla deltentamina vara godkända. Vid den muntliga sluttentamen prövas översättning till svenska, grammatik, uttal mm på den självständigt inlästa fack- och sköntexten (normalsideantal enligt respektive kursplan). Text väljs i samråd med examinator. Du skall beställa tid hos examinator minst en vecka i förväg och lämna en förteckning över den inlästa texten.