Det framgår av kursplanen om undervisningen är obligatorisk och i så fall om det gäller hela kursen eller bara vissa kursdelar.

I de fall undervisningen anges som obligatorisk i kursplanen, betyder det att du ska närvara på undervisningen om du inte är sjuk eller har annat giltigt förfall - sådan frånvaro anmäler du via mejl till läraren/kursansvarig för kursen/kursdelen.

På kurser som har löpande examination och/eller undervisning i seminarieform kan kompletterande uppgifter bli aktuella.

För längre, planerad ledighet krävs dispens, vilket du måste begära i god tid hos kursansvarig eller studierektor.